Efektywna długoterminowa produkcja mleka oznacza najwyższą dbałość i staranność w hodowli młodego bydła. Kluczową podstawą sukcesu w hodowli bydła aż do dojrzałego wieku zwierząt jest wstępna inwestycja w odpowiednie pomieszczenia dla zwierząt i pielęgnacja — od nowo narodzonego cielęcia do dojrzałej płciowo jałówki.

Produkty i rozwiązania GEA zostały sprawdzone w praktyce i zapewniają ekonomiczne wsparcie gospodarstwa oraz odpowiednią i zrównoważoną hodowlę, gwarantującą wysoką jakość mleka.