Wyposażenie dla farm

Przechowywanie cieląt

Przechowywanie cieląt

Efektywna długoterminowa produkcja mleka oznacza najwyższą dbałość i staranność w hodowli młodego bydła. Kluczową podstawą sukcesu w hodowli bydła aż do dojrzałego wieku zwierząt jest wstępna inwestycja w odpowiednie pomieszczenia dla zwierząt i pielęgnacja — od nowo narodzonego cielęcia do dojrzałej płciowo jałówki.

Produkty i rozwiązania GEA zostały sprawdzone w praktyce i zapewniają ekonomiczne wsparcie gospodarstwa oraz odpowiednią i zrównoważoną hodowlę, gwarantującą wysoką jakość mleka.

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.