Rozrzucanie gnojowicy

Belki opryskujące

Belka opryskująca — Zestaw 22-calowych talerzy wklęsłych

Nawożenie ziemi gnojowicą jest standardową praktyką, w której gnojowica stosowana jest głównie jako bogaty środek odżywczy do hodowli roślin. Nawożenie odbywa się na kilka sposobów: rozrzucanie bez zaorania, rozrzucanie z zaoraniem lub wstrzykiwanie. Dla każdej z tych trzech metod GEA opracowała inne belki rozpryskujące o odrębnych specyfikacjach, które pomagają hodowcom zwierząt w podjęciu decyzji, która z metod będzie dla nich najlepsza.

Produkty

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.