Wyposażenie dla farm

Separatory gnojowicy

XPress — System separacji gnojowicy

Kiedyś postrzegane jako zło konieczne, dzisiaj inteligentne zarządzanie gnojowicą przynosi szereg korzyści dla gospodarstwa i inwentarza. Gnojowica nie tylko stanowi cenne źródło roślinnych składników odżywczych, ale może też być przetwarzana, co przynosi w kolejnych latach coraz większe zyski gospodarstwu rolnemu. W poniższych sekcjach przedstawiono różne rozwiązania umożliwiające recykling fazy płynnej lub odzyskiwanie włókien z gnojowicy w celu wytworzenia kompostu lub ściółki.

Produkty

View as:

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.