Wyposażenie dla farm

Pompy do gnojowicy

Manure Lagoon Agi-Pump

Od kilkudziesięciu lat GEA oferuje pompy elektryczne i pompy z napędem WOM, tworzące szerokie spektrum produktów do mieszania i wydobywania gnojowicy ze studzienki lub głównego zbiornika magazynującego.

GEA dąży do zapewniania rozwiązań, które wspierają odpowiednie zarządzanie gnojowicą, oferując produkty posiadające wiele opcji transportu gnojowicy do zastosowania w różnych systemach magazynowania. Wiedza na temat gnojowicy pozwala nam przewidywać potrzeby producentów i przekładać tę wiedzę na przemyślane, skuteczne i jakościowe produkty.

Produkty

View as:

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.