Od kilkudziesięciu lat GEA oferuje pompy elektryczne i pompy z napędem WOM, tworzące szerokie spektrum produktów do mieszania i wydobywania gnojowicy ze studzienki lub głównego zbiornika magazynującego.

GEA dąży do zapewniania rozwiązań, które wspierają odpowiednie zarządzanie gnojowicą, oferując produkty posiadające wiele opcji transportu gnojowicy do zastosowania w różnych systemach magazynowania. Wiedza na temat gnojowicy pozwala nam przewidywać potrzeby producentów i przekładać tę wiedzę na przemyślane, skuteczne i jakościowe produkty.