Mieszadła GEA oferują wysoką skuteczność mieszania przy wszystkich rodzajach magazynowania gnojowicy.

Niezależnie od tego, czy w gospodarstwie znajduje się laguna czy zbiornik betonowy, nasze mieszadła spełniają wszystkie standardy jakości i skuteczności. Korzyści i kluczowe funkcje naszych mieszadeł sprawiają, że ich użycie jest gwarantem skutecznego mieszania gnojowicy.