Wyposażenie dla farm

Mieszadła gnojowicy

Manure PTO Agitators

Mieszadła GEA oferują wysoką skuteczność mieszania przy wszystkich rodzajach magazynowania gnojowicy.

Niezależnie od tego, czy w gospodarstwie znajduje się laguna czy zbiornik betonowy, nasze mieszadła spełniają wszystkie standardy jakości i skuteczności. Korzyści i kluczowe funkcje naszych mieszadeł sprawiają, że ich użycie jest gwarantem skutecznego mieszania gnojowicy.

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.