Wyposażenie dla farm

Hydrauliczne pompy tłokowe

Futuro — Pojedyncza pompa tłokowa

Hydrauliczne pompy tłokowe oferowane przez GEA mają funkcję transportu gnojowicy rurą naziemną do głównego magazynu na dużych dystansach w celu przetworzenia gnojowicy w innych instalacjach.

Dostępne modele są odpowiednie do każdego rodzaju gnojowicy zbieranej w oborach wolnostanowiskowych, albo oborach uwięziowych. Funkcje naszych pojedynczych pomp pozwalają zarządzać gnojowicą w sposób tradycyjny lub nowatorski.

Produkty

View as:

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.