Wyposażenie dla farm

Drabiny paszowe

Cow Feeding Fence

Naszym celem jest zapewnienie niezakłóconego procesu podawania paszy. Czysty i bezproblemowy dostęp do paszy oraz możliwość oddzielenia poszczególnych zwierząt w celu przeprowadzenia badania lub leczenia po udoju, jeśli zachodzi taka potrzeba, to niezbędne elementy żywienia zwierząt.

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.