Wyparki i krystalizatory

Koncentratory mrożące

Scraper

Usuwanie wody jest kluczowe dla zagęszczania wszystkich produktów wodnych. Dostępne są różne metody pozwalające na usunięcie wody z płynnych produktów żywnościowych. Ze wszystkich dostępnych metod krystalizacja zapewnia największą wybiórczość usuwania wody, jako że w kryształach lodu znajduje się sama woda.

Zatężanie przez wymrażanie — precyzyjne usuwanie wody w ujemnej temperaturze zapewniające najlepszą technicznie jakość produktu.  

Krystalizację wody z produktów płynnych powszechnie określa się mianem zatężania przez wymrażanie. Ten proces jest stosowany w różnych formach od wieków. We wczesnych stadiach zatężania przez wymrażanie zazwyczaj występowały trudności ze skutecznym usuwaniem kryształów lodu w postaci czystej wody. Zagęszczony produkt przyklejał się do powierzchni lodu, powodując niepożądane straty produktu. GEA udoskonaliła proces zatężania przez wymrażanie za pomocą swojego unikalnego oddzielania substancji stałych od ciekłych w zaawansowanym procesie, który skutecznie eliminuje te straty i doskonale wpasowuje się do nowoczesnej instalacji przetwórczej. W oparciu o opatentowany przez GEA proces IceCon™. Ta technika stwarza optymalne warunki dla skutecznego oddzielania kryształków lodu oraz zapewnia najwyższy współczynnik zagęszczenia dla większości żywności w płynie.

Systemy komercyjne są projektowane od standardowych rozmiarów komponentów w zależności od wymagań klienta w zakresie przepustowości. Systemy wielostopniowe umożliwiają dowolną wydajność produkcyjną od 10 do 5 000 kg/h.

Recommended service products

Downloads

List of downloads
title type action
Freeze Concentration Technology PDF 2.0 MB Pobierz
Search all documents

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.