Aby zaspokoić szerokie spektrum wymagań procesowych, GEA projektuje rozwiązania z wyparkami wszelkiego rodzaju. Każdy rodzaj oferuje pewne zalety, a ten najbardziej dopasowany jest wybierany w każdym przypadku z uwzględnieniem głównych parametrów procesu: tendencji do osadzania się kamienia, wrażliwości termicznej produktu, godzin roboczych w skali roku oraz dostępności do konserwacji. GEA projektuje inteligentne rozwiązania w celu oczyszczania pary lub odzyskiwania gazu z odparowanego alkoholu.