Instalacje wyparne są stosowane jako technologia oddzielania termicznego do zagęszczania lub oddzielania roztworów płynnych, zawiesin i emulsji.

Koszty eksploatacyjne instalacji wyparnej w dużym stopniu zależą od poboru energii. W warunkach stanu ustalonego musi istnieć równowaga pomiędzy energią wchodzącą i wychodzącą z układu. Pobór energii systemu może zostać dopasowany tak, aby spełnić indywidualne wymagania klienta za pomocą inteligentnej konfiguracji termicznej instalacji do odparowania.