krystalizator compacryst

Krystalizatory wykorzystywane są często w przemyśle chemicznym do oddzielania płynów i części stałych oraz tworzenia wysoko oczyszczonych produktów.

Dla różnych rodzajów krystalizatorów, w tym takich wykorzystujących krystalizację poprzez zagęszczenie, chłodzenie, reakcje chemiczne lub przesunięcie równowagi, GEA proponuje różne technologie: Krystalizatory z rurą cyrkulacyjną i przegrodą (DTB — Draft Tube Baffle), typu Oslo, z wymuszoną cyrkulacją, z krystalizacją błyskawiczną. 

Aby zaproponować najbardziej odpowiednie rozwiązanie, dokładnie analizujemy wymogi wobec końcowego produktu, takie jak granulometria czy czystość. Dzięki synergii wewnątrz firmy, GEA może zaoferować kompletne pakiety rozwiązań obejmujące oddzielanie części stałych i cieczy za pomocą wirówek, filtrację i suszenie.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.