GEA zapewnia pełną gamę jednostek do suszenia natryskowego oraz usług dla przedsiębiorstw zajmujących się rozwojem suszonych natryskowo substancji farmaceutycznych.

Suszenie natryskowe to preferowana technika dla rosnącej liczby przedsiębiorstw, korzystających z niej, jako technologii, która umożliwia poprawienie wydajności słabo rozpuszczalnych silnych substancji czynnych przez wytworzenie bezkształtnej dyspersji stałej, aby uzyskać kontrolowane uwalnianie lub maskowanie smaku bądź wytworzyć zaawansowane proszki o określonych właściwościach. Suszenie natryskowe to ultraszybka i delikatna technologia suszenia, oferująca unikalne sposoby zdefiniowania właściwości cząstek oraz umożliwiająca opracowanie nowych preparatów i systemów nośnikowych, które wcześniej były nieosiągalne. Ponieważ suszenie natryskowe to proces ciągły, oferuje zarówno wysoką produktywność, jak i jednolitą jakość produktu.

Od ośmiu dekad GEA jest pionierem we wszystkich aspektach suszenia natryskowego, uzyskując kontrakty i montując ponad 10 000 instalacji na całym świecie. Posiadamy długą historię służenia przemysłowi farmaceutycznemu, a nasza dostawa obejmuje suszarki rozpyłowe do prac badawczo-rozwojowych i opracowania produktu, jak również urządzenia i kompletne linie do produkcji według bieżących dobrych praktyk wytwarzania, produkcji ciągłej i w wysoce zabudowanym środowisku pracy.

W ośrodku testowym GEA w Kopenhadze — największym na świecie i najbardziej zaawansowanym centrum technologii suszenia natryskowego — nasza rozległa wiedza w dziedzinie suszenia natryskowego jest udostępniana przedsiębiorstwom, które badają potencjał tej technologii. Ośrodek testowy obejmuje w pełni wyposażoną instalację do suszenia natryskowego substancji farmaceutycznych zgodnie z dobrymi praktykami wytwarzania według regulacji Europejskiej Agencji Leków (EMA), która jest dostępna także do wytwarzania kontraktowego.