Suszarki i urządzenia do przetwarzania cząstek

Suszarki i chłodziarki obrotowe

Rotary Internals

Suszarnia bębnowa GEA jest szeroko wykorzystywana w całym przemyśle przetwórczym i działa niezawodnie nawet w najcięższych warunkach operacyjnych, dzięki czemu zyskała miano „konia pociągowego”.

Łącząc elastyczność z niezawodnością, suszarnie bębnowe przetwarzają wiele różnych materiałów: od słodzików w przemyśle farmaceutycznym po fosforyt. Konstrukcja umożliwia zastosowanie najwyższych możliwych temperatur suszenia (dopuszczalnych dla danego produktu) i nie jest wrażliwa na wahania przepustowości i wielkości cząsteczek.

Suszarnia kaskadowa składa się z lekko nachylonego obracającego się walca z bocznymi łopatkami do podnoszenia, rozprowadzania i transportu materiału. Łopatki dostosowane są do określonych właściwości materiału, które mogą zmieniać się wraz z suszeniem.

Działanie polega na wysypaniu lub kaskadowym przesypaniu wilgotnego materiału przez strumień gorącego gazu, który płynie z prądem lub pod prąd względem frakcji stałej. Gorący gaz powoduje odparowywanie wilgoci. Ciepło oddane materiałowi i utracone podczas odparowywania pary wodnej gwałtowanie obniża temperaturę gazu, przez co opuszcza on suszarnie w stosunkowo niskiej temperaturze.

Inne systemy obejmują chłodziarki bębnowe bezpośredniego i pośredniego działania, kalcynatory bębnowe bezpośredniego nagrzewania oraz suszarnie bębnowe i kalcynatory pośredniego nagrzewania do drobnych materiałów i pyłów oraz kalcynacji w niższych temperaturach.

Recommended service products

Downloads

List of downloads
title type action
Industrial Drying Brochure PDF 5.1 MB Pobierz
Rotary Dryers, Coolers and Calciners PDF 1.4 MB Pobierz
Search all documents

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.