fermentacja

Fermentacja to proces, w którym drożdże i bakterie zmieniają cukry w takie związki, jak alkohol i kwasy. Proces ten wykorzystywany jest w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym, jak również w sektorze produkcji żywności oraz napojów i alkoholi.

Systemy fermentacji GEA są dostosowane do indywidualnych potrzeb w celach wytwarzania produktów pochodzenia mikrobiologicznego, drożdżowego i grzybowego. Procesy te są zwykle bardzo dynamiczne, trwają krócej z uwagi na szybsze dzielenie się komórek i wyższe wymogi poboru tlenu (OUR), co przekłada się na wyższe wymogi przepływu powietrza i mieszania. W efekcie te rodzaje mikroorganizmów osiągają większą gęstość komórek i wymagają skuteczniejszej kontroli temperatury z powodu ciepła wytwarzanego w wyniku wyższej częstotliwości oddychania.

GEA opracowuje i buduje systemy fermentacji do hodowania mikroorganizmów oraz komórek ludzkich i zwierzęcych od przeszło 20 lat. Zarówno w przypadku pojedynczych zbiorników fermentacyjnych, jak i wieloetapowych systemów fermentacji, producenci stale pokładają zaufanie w dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wydajnych instalacjach GEA.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z procesami tlenowymi, beztlenowymi czy procesem dojrzewania żywności w celu podniesienia jakości składników, GEA posiada doświadczenie i dotyczące procesu know-how, które umożliwiają oferowanie klientom kompletnych rozwiązań w zakresie fermentacji odpowiadających na ich konkretne potrzeby.

Niezależnie od oczekiwań wobec instalacji do fermentacji, nasz sprzęt sprosta każdym wymogom i warunkom. Używamy najnowszych komponentów i technologii zaworów do tworzenia wysoko efektywnych zbiorników fermentacyjnych i modułów. Ponadto dostarczamy również sprzęt i moduły do produkcji i magazynowania podłoża, zbioru produktu oraz magazynowania i dystrybucji wysoko oczyszczonego podłoża/czystej pary oraz wytwarzania aktywnych substancji farmaceutycznych (API).

Oferujemy kompletne usługi spełniające wszelkie wymogi i specyfikacje, a nasi doświadczeni inżynierowie we współpracy z klientem opracowują innowacyjne i skuteczne technologie dostosowane do danych zastosowań procesu fermentacji.

Zbiorniki fermentacyjne GEA zapewniają:

  • długoterminową sterylność podczas wymiany podłoża lub pożywki, pobieranie próbek w sposób aseptyczny, aerację, wentylację i transport,
  • precyzyjną regulację temperatury,
  • mieszadła zapewniające optymalną szybkość przenoszenia tlenu i gęstość komórek,
  • konstrukcję bez ślepych odnóg.

Recommended service products

Downloads

List of downloads
title type action
Processing of Fermentation Products PDF 799.2 kB Pobierz
Search all documents

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.