Czujnik monitorujący SMW 100

Weryfikacja działania orbitalnych urządzeń myjących

W zbiornik wbudowany jest specjalny system czujników pozwalający na weryfikację procesu mycia, gdy stosowane są orbitalne urządzenia myjące. W tym systemie strumień medium uderza w czujnik w regularnych odstępach czasu. Sygnały wysyłane przez czujnik mogą być stosowane do elektronicznego monitorowania działania środka myjącego oraz dokumentowania skuteczności procesu mycia.

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.