Weryfikacja działania orbitalnych urządzeń myjących

W zbiornik wbudowany jest specjalny system czujników pozwalający na weryfikację procesu mycia, gdy stosowane są orbitalne urządzenia myjące. W tym systemie strumień medium uderza w czujnik w regularnych odstępach czasu. Sygnały wysyłane przez czujnik mogą być stosowane do elektronicznego monitorowania działania środka myjącego oraz dokumentowania skuteczności procesu mycia.