Sprzęt do czyszczenia zbiorników

Myjki obrotowe ze swobodną rotacją

Turbo disc collage

Bezoporowe myjki obrotowe charakteryzują się szybkim obrotem wokół osi. Optymalny efekt czyszczący obrotowych rozpylaczy myjących jest wytwarzany przez szybko poruszające się i silnie oddziałujące kropelki.

Cechy

  • Higieniczna konstrukcja
  • Silnie oddziałujące kropelki 
  • Bez łożyska kulowego
  • Niewielka liczba komponentów

Produkty

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.