Sprzęt do czyszczenia zbiorników

Myjki obrotowe ze sterowaniem

Rotating Jet Cleaner Turbo SSB 125

Sterowane, powoli obracające się myjki stosują kierunkowe płaskie lub okrągłe dysze strumieniowe, aby rozpylać środek myjący na ścianę zbiornika — pozwala to osiągnąć optymalne rezultaty mycia.

W przeciwieństwie do kul natryskowych środek myjący nie zwilża wszystkich wewnętrznych powierzchni zbiornika równocześnie, ale raczej aplikuje skoncentrowany strumień płynu tylko do jednego segmentu zbiornika w danym momencie.

Oznacza to, że pełna siła oddziaływania strumienia skupia się na tym właśnie segmencie i na ścianie zbiornika tworzy się grubsza warstwa płynu. To wskutek większej energii prowadzi do uzyskania lepszych rezultatów mycia przy spływie do wylotu zbiornika. Bez włączania i wyłączania pompy zasilającej wytwarzany jest pulsujący tryb pracy dla każdego segmentu zbiornika, co pozwala na zmiękczenie i spłukanie resztek produktu.

Takiego efektu nie można uzyskać za pomocą kuli natryskowej. Wskutek tego, mechaniczne oddziaływanie mycia za pomocą powoli obracającej się myjki jest znacznie większe niż kuli natryskowej. Tak jest nawet wtedy, gdy natężenie przepływu środka myjącego jest dość niskie. W normalnych warunkach roboczych pobór środka myjącego jest około 30-50% mniejszy w porównaniu z kulą natryskową.

Cechy 

  • Powolne stałe obroty
  • Silny strumień rotacyjny lub okrągły
  • Napędzanie z użyciem przesyłania cieczy
  • Trwałość dzięki odpornym na zużycie komponentom

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.