Pompa ciepła GEA Grasso FX-P Heat

W przemyśle i handlu wymagania związane z ogrzewaniem i ciepłem technologicznym są bardzo specyficzne. Pompy ciepła często mogą zaspokoić te potrzeby. Dzięki ich skuteczności i krótkiemu okresowi amortyzacji stanowią przyjazną środowisku i ekonomicznie atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnych systemów grzewczych. Pompa ciepła podnosi ciepło pochodzące z otoczenia — wody lub odpadowego ciepła technologicznego — z niższego poziomu temperatury na wyższy. Kluczowym czynnikiem w planowaniu i doborze systemu pompy ciepła jest rodzaj zamierzonego zastosowania. Różnorodność przemysłowych pomp ciepła sprawia, że są atrakcyjne w wielu zastosowaniach, gdzie wymagane jest zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie.

Jeżeli wymagania zmieniają się od ogrzewania do chłodzenia zgodnie z porą roku — co jest typowe dla budynków biurowych i szklarni — pompa ciepła GEA może w zimie zapewnić ogrzewanie, a w lecie chłodzenie. W porach roku, gdy potrzebne jest zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie, skuteczność może być ponad 10 razy większa niż w przypadku konwencjonalnej instalacji kocioł/chiller. 

Niezależnie od zastosowania, w związku z którym klient interesuje się pompą ciepła, będzie możliwa szybka jej amortyzacja, biorąc pod uwagę cały okres eksploatacji, dzięki redukcji poboru energii i emisji, co ma wpływ na globalny klimat. Ponadto, tam gdzie to możliwe, stosuje się naturalne czynniki chłodnicze, takie jak amoniak.

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.