Wirówki dekantacyjne

Wirówka odwadniająca

Wirówka — Wirówka odwadniająca

Wirówki odwadniające GEA to poziome wirówki z litym bębnem o nieprzerwanym działaniu spełniające maksymalne wymogi odwadniania osadu pochodzenia komunalnego i przemysłowego. Otwarta konstrukcja umożliwia odprowadzanie oczyszczonej fazy grawitacyjnie lub pod ciśnieniem.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.