Wirówki rozdzielające dzielą fazę stałą w zawiesinie na frakcję drobną (małe cząsteczki) i frakcję gruboziarnistą (duże cząsteczki).

Dzięki odpowiedniej klasyfikacji wysokoefektywne dekantery GEA umożliwiają rozdzielenie cząsteczek ze względu na ich rozmiar w taki sposób, aby klienci otrzymywali pożądaną jakość przy minimalnych stratach produktu.

Dodanie drugiego etapu rozdzielania ma tę zaletę, że części produktu, które byłyby tracone, mogą być zamienione w produkt odpowiedniej jakości bez znacznych wydatków.