Wirówki dekantacyjne

Dwufazowa wirówka separacyjna

Wirówka — Wirówka oczyszczająca CF 4000 / 6000

Dwufazowa wirówka separacyjna to wirówka, w której oczyszczona i oddzielona faza olejowa jest usuwana grawitacyjnie w części dekantera przeznaczonej dla fazy płynnej, a ciężka faza płynna opuszcza dekanter wraz z frakcją stałą.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.