Separator odśrodkowy

Wirówka komorowa

Centrifuge - Chamber Bowl Separator

Wirówki komorowe są stosowane do polerowania cieczy w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, szczególnie gdy oprócz poddawanych klaryfikacji płynów równocześnie muszą być odzyskiwane substancje stałe w postaci bardzo osuszonej.

Stosowane są także wtedy, gdy z uwagi na erozyjną postać substancji stałych nie można zastosować wirówek ciągłych.

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.