Mills

Skuteczne warzenie piwa zaczyna się od właściwego śrutowania. Trzydzieści lat praktycznego doświadczenia udowodniło skuteczność koncepcji GEA odnośnie śrutowania i zacierania.

Explore further