Pracownicy GEA w skrócie

Infografika – Pracownicy łącznie
Infografika – Pracownicy według regionu
Infografika – Kobiety i mężczyźni w GEA
Infografika – Umiędzynarodowienie
Infografika – Praktykanci