Wielostopniowe wytwarzanie próżni w rafineriach

Wieloetapowe strumienice parowe najczęściej stosowane są w kolumnie destylacji próżniowej w rafineriach.

multi-stage-vacuum-generation_refinery_downstream_refinery-02

Duża frakcja ropy naftowej po destylacji atmosferycznej kierowana jest do modułu destylacji próżniowej, który jest najbardziej produktywnym i kluczowym urządzeniem w rafinerii. 

Próżnia w kolumnie destylacji jest utrzymywana za pomocą wieloetapowej strumienicy parowej, która składa się z:  

  • Strumienicy wzmacniającej (pierwsza strumienica połączona z kolumną destylacyjną)
  • Głównych skraplaczy i modułu odgazowywania, w niektórych przypadkach również ze strumienicą parową
  • Pompy podciśnienia o pierścieniu cieczowym