Chłodnictwo procesowe i sprężanie gazu – Rozwiązania

W celu chłodzenia produktów lub zapewniania przemysłowego chłodnictwa procesowego użycie technologii chłodniczych w instalacjach w sektorze ropy i gazu wymaga wysokiej wytrzymałości i jakości wszystkich komponentów instalacji chłodniczych. Nie tylko skrajne wahania temperatur, ale również wysoki poziom wilgotności powietrza i ryzyko wybuchu stanowią problem dla maszyn i mogą powodować znaczące uszkodzenia ważnego sprzętu. Z tego powodu konieczne jest nieprzerwane chłodzenie produktów i procesów nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach otoczenia.

Niezawodne chłodnictwo produktów i procesów

Maksymalne bezpieczeństwo użytkowania w obszarach zagrożonych wybuchem, redukcja kosztów dzięki energooszczędnym procesom z minimalnym wpływem na środowisko oraz technologie gwarantujące niezawodne działanie nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych — to właśnie wyzwania, którym należy sprostać na lądzie i na morzu, tam gdzie wydobywa się ropę i gaz. 

Dlatego niezawodne chłodnictwo w zastosowaniach dla sektora ropy i gazu to naturalna kolej rzeczy. W centrach nadzorczych, rafineriach, na polach lub platformach naftowych i gazowych —
ryzyko wybuchu w sektorze ropy i gazu jest wyższe niż w jakiejkolwiek innej branży. Aby sprostać tym ekstremalnym warunkom zewnętrznym, energooszczędne technologie są kluczowe dla zastosowań w tym sektorze i stanowią konsekwentny krok do większej wydajności w połączeniu z odpowiedzialnym zarządzaniem cennymi zasobami.