Klimatyzacja i chłodzenie

Klimatyzacja w sektorze ropy i gazu jest wykorzystywana od dziesięcioleci. Zarówno w centrach nadzorczych, rafineriach, na polach naftowych i gazowych czy na platformach wiertniczych — ryzyko wybuchu w sektorze ropy i gazu jest wyższe niż w innych branżach. Aby zachować zimną krew w obszarach zagrożonych wybuchem, pracownicy muszą przebywać w otoczeniu o odpowiedniej temperaturze.

Zapobieganie ryzyku wybuchu w sektorze ropy i gazu

Platformy i statki wiertnicze na pełnym morzu lub instalacje produkcyjne i rafinerie w ekstremalnie gorących pustynnych regionach — wszystkie obiekty w sektorze produkcji ropy i gazu są często narażone na skrajne warunki i nakładają bardzo wysokie wymagania na ludzi i maszyny. 

Aby zapobiegać ryzyku wybuchu cały sprzęt mechaniczny i elektryczny musi być ściśle monitorowany i nadzorowany. Wymaga to maksymalnej skuteczności personelu i odpowiedniej technologii. Zarządzanie wrażliwymi procesami musi przebiegać bez żadnych problemów. Profesjonalne chłodzenie i klimatyzacja pomieszczeń dla personelu i sprzętu są więc niezbędne w celu zapewnienia optymalnego środowiska pracy. Dzięki temu pracownicy będą w pełni skupieni podczas obsługi urządzeń.