Przemysłowe odzyskiwanie ciepła

Odnoszące sukces przedsiębiorstwa z branży przemysłowej na całym świecie w swoich procesach produkcji skupiają się na dwóch kluczowych aspektach — optymalizacji produktu i redukcji kosztu. Wyobraźmy sobie tylko korzyści płynące z realizacji tych dwóch elementów oraz jednoczesnego zmniejszenia śladu węglowego. W GEA pomagamy klientom osiągnąć właśnie taką synergię, dostarczając do ich zakładów przemysłowe pompy ciepła.

Dlaczego pompy ciepła?

Za około 60% łącznego kosztu produkcji odpowiada zazwyczaj zużycie energii, oczywiste jest zatem, gdzie leży największy potencjał do obniżki kosztów. Poza dostawą dostosowanych rozwiązań chłodzenia przemysłowego. GEA optymalizuje skalę przetwarzanych zasobów wody i energii, aby zapobiec utracie ciepła do atmosfery. Pozwala to zaoszczędzić energię dla klientów i zmniejsza emitowany przez nich ślad węglowy.  

Nasze dostosowane pompy ciepła pomagają:

  • Minimalizować zużycie energii.
  • Obniżać koszty robocze.
  • Obniżać ślad CO2.

Sprawdź, jak to działa.

Pompy ciepła w znaczący sposób przyczyniają się do redukcji emisji CO2 oraz NOx, zwłaszcza obecnie, gdy sieci energetyczne są coraz częściej dekarbonizowane dzięki powszechniejszemu stosowaniu energii wiatrowej i słonecznej. Tym samym pompy ciepła pomagają realizować wyznaczane przez Organizację Narodów Zjednoczonych cele zrównoważonego rozwoju.

Co robi pompa ciepła?

Pompa ciepła GEA zamontowana w zakładzie produkcyjnym grupy Mars w Holandii
Pompa ciepła GEA zamontowana w zakładzie produkcyjnym grupy Mars w Holandii (zdjęcie pochodzi od: RCC K&L)

Pompa ciepła zapobiega wydobywaniu się ciepła odpadowego z instalacji chłodniczej poprzez ponowne wykorzystanie i przekształcenie w ciepło użytkowe na innym etapie produkcji na potrzeby funkcji takich jak:

  • Mycie i czyszczenie z użyciem wody.
  • Podgrzewanie wody na potrzeby procesów takich jak pasteryzacja, blanszowanie i suszenie.

Obieg pompy ciepła

Obieg pompy ciepła

Przykład pompy ciepła

Przykład obiegu grzewczego

Na powyższym przykładzie przetwórstwa mlecznego pokazano poziomy, przy których można w sposób zrównoważony zarządzać obiegiem ciepła, aby opracować rozwiązanie o zerowej emisji węgla.

Poziom 1: Powtórne wykorzystanie energii, która przepływa bezpośrednio przez wymienniki ciepła.

Poziom 2: Stosowanie pompy ciepła do podniesienia poziomu temperatury na wyższy poziom.

Poziom 3: Pozyskiwanie energii cieplnej (bezpośrednio z kolektorów słonecznych lub pośrednio z geotermii) i stosowanie jej bezpośrednio w procesie po zwiększeniu temperatury za pomocą pompy ciepła.

Wybór pomp ciepła

GEA oferuje kompleksowy zestaw pomp ciepła dla przemysłu przetwórstwa. Dostarczamy najnowocześniejsze technologie i dostosowujemy rozwiązania tak, by odpowiadać na wymogi klientów w przedziale mocy od 200 do 10 000 kW. Kluczowymi elementami tych rozwiązań są jakościowe, wysokowydajne amoniakalne sprężarki śrubowe i tłokowe marki GEA.