Przyjazne środowisku i skuteczne oczyszczanie ścieków z produkcji oliwy z oliwek

Z powodu wysokiej zawartości polifenoli, kwasów tłuszczowych i substancji organicznych ścieki z produkcji oliwy z oliwek stanowią coraz poważniejszy problem dla środowiska. To prawda, że nowoczesne procesy produkcyjne mają duży wpływ na redukcję ilości ścieków. Jednak wciąż jeszcze trzeba zużyć około 200 litrów wody na każdą tonę przetwarzanych oliwek. Powstałe ścieki zawierają bardzo drobne cząsteczki oleju. Aby zapewnić przyjazne środowisku oczyszczanie tych ścieków, GEA wspiera tę branżę innowacyjnymi technologiami, które nie tylko znacznie zmniejszają ilość ścieków, lecz również umożliwiają pełny recykling wszystkich pozostałości, przynosząc tym samym korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Skuteczne oczyszczanie wody procesowej dzięki dekanterom GEA

Pozyskiwanie oliwy z oliwek

Zagęszczona do uzyskania przetworzonego osadu w procesie sedymentacji lub flotacji woda procesowa jest oczyszczana przez nasze wysoko efektywne dekantery w taki sposób, by skutecznie oddzielić pozostały olej oraz mikrocząsteczki ze ścieków, co pozwala na wytworzenie wysokiej jakości oliwy z oliwek i znaczne zwiększenie produkcji w olejarniach. Proces nie tylko pozwala na zmniejszenie ilości ścieków o 15 procent. Umożliwia też redukcję wszystkich parametrów istotnych do oceny zanieczyszczenia ścieków, co przekłada się na niższe opłaty za ich usunięcie.

Wydajne energetycznie zagęszczenie dzięki instalacjom zagęszczającym GEA

Aby zapewniać przyjazne środowisku rozwiązania oczyszczania ścieków z produkcji oliwy z oliwek, oferujemy również wysoko efektywną technologię zagęszczania, która umożliwia zagęszczenie ścieków do 50% suchej masy. Zagęszczony materiał może być następnie wykorzystany jako nawóz lub po dalszym zwiększeniu zawartości suchej masy spalony i użyty do wytworzenia energii elektrycznej. Odparowana woda zostaje zagęszczona i może zostać ponownie wykorzystana jako woda procesowa. Instalacje zagęszczające GEA mogą być zasilane wyłącznie ciepłem odpadowym z urządzeń peryferyjnych, dzięki czemu ich praca jest niezwykle energooszczędna.

  • Przyjazne środowisku i korzystne metody oczyszczania ścieków z produkcji oliwy z oliwek
  • Przetwarzanie za pomocą dekanterów GEA zapewnia małą ilość ścieków, niższe koszty usunięcia i większą produkcję
  • Energooszczędne zagęszczanie dzięki użyciu ciepła odpadowego