Przyjemna podróż pociągiem

Czy to w pociągach regionalnych, szybkobieżnych, dalekobieżnych, podmiejskich czy tramwajach, sprężarki GEA stanowią podstawę kilku systemów klimatyzacji przeznaczonych dla kolei. Maszynistom, pasażerom, zwierzętom i towarowi należy zapewnić kontrolowaną temperaturę i przepływ powietrza.

Sprężarki pojazdowe i półhermetyczne dla składów elektrycznych i spalinowych

Stacja kolejowa

Niezależnie od temperatury zewnętrznej, w środku pojazdów szynowych musi być utrzymywana stała temperatura około 22°C. Sprężarki pojazdowe GEA serii FK typu otwartego oraz chłodzone gazem sprężarki półhermetyczne serii HG idealnie nadają się do klimatyzacji taboru kolejowego. Mogą być stosowane w elektrycznych zespołach trakcyjnych (EZT) oraz spalinowych zespołach trakcyjnych (SZT), zasilanych odpowiednio prądem elektrycznym lub olejem napędowym. 

Wszystkie sprężarki GEA są zaprojektowane zgodnie z najwyższymi normami jakości oraz zapewniają niezawodność i skuteczność. Charakteryzują się płynną i cichą pracą oraz łatwą konserwacją. Nasze sprężarki półhermetyczne to standard w dziedzinie klimatyzacji taboru kolejowego wszelkiego rodzaju, a także tramwajów. Nasze sprężarki pojazdowe oferują dopasowane rozwiązania dla mniejszych składów oraz silników/lokomotyw.

Materiał wideo o sprężarce pojazdowej FK40 do klimatyzacji taboru kolejowego