Wytwarzanie produktów stałych na wielką skalę

Produkcja na wielką skalę lub masowa produkcja leków to podstawowe wymaganie branży farmaceutycznej i life science, szczególnie dla produktów generycznych i wydawanych bez recepty. Umożliwia firmom szybszą produkcję towarów, prowadząc do większej sprzedaży a zarazem redukując całkowity koszt na jednostkę produkcji.

Przez ponad 20 lat produkcja partiami wyjątkowo dobrze sprzedających się leków w postaci stałej dominowała na rynku. GEA odgrywa ważną rolę w projektowaniu, wytwarzaniu i dostarczaniu innowacyjnych zintegrowanych rozwiązań dla każdego etapu procesu produkcji: od obsługi materiałów po powlekanie tabletek, automatyzację i monitorowanie.

Jednakże obecnie coraz powszechniejsza jest świadomość, że ważne są koszty materiałów podczas rozwoju leku, nowe produkty lecznicze są z reguły produkowane w znacznie mniejszych ilościach oraz że dla nowych terapii, nie można zagwarantować komercyjnego procesu wytwarzania Najwyższa pora zmienić ten model!

Rozwiązanie od GEA

W GEA żywimy przekonanie, że wytwarzanie ciągłe poprawia jakość końcowych produktów farmaceutycznych. Możliwość uzyskania większej ilości danych z mniejszej ilości produktu podczas etapu opracowania oraz możliwość wyeliminowania „rozszerzenia” opartego na koszcie i partii produkcyjnej, doprowadziły do wprowadzenia urządzeń do ciągłego wytwarzania na niewielką skalę, które potrafią przetwarzać niewielkie ilości materiału podczas prac badawczo-rozwojowych, a jednocześnie pracować w zmiennych okresach czasu, aby sprostać popytowi rynkowemu podczas produkcji komercyjnej.

Przez skupienie się na jakości podczas całego cyklu życia produktu, a nie tylko jakości zbadanej w zakładzie, oraz dzięki zrozumieniu możliwości procesów klienta, zarządzaniu źródłami zmienności i zmniejszaniu związanych z nimi ryzyk, dążymy do zmiany paradygmatu produkcji leków na wielką skalę.

Przyszłość wytwarzania produktów stałych podawanych doustnie

GEA od kilku lat opracowuje rozwiązania w zakresie wytwarzania ciągłego i pomaga klientom w rozwoju, ocenie i optymalizacji technik przetwarzania ciągłego, aby umożliwić im wprowadzenie nowych produktów na rynek w sposób tańszy i szybszy. 

Wytwarzanie ciągłe, zapewniające zwiększony uzysk, lepsze wykorzystanie mediów i mniej odpadów, stanowi nowe podejście do wytwarzania na wielką skalę produktów stałych podawanych doustnie. Spełnia wymagania branży dotyczące szybszego rozwoju produktu, niższych kosztów, większej opłacalności produkcji oraz zwiększonej elastyczności produkcyjnej.