Mieszanie i łączenie

Szeroka wiedza GEA w zakresie przetwarzania oraz ciągłe badania pozwalają nam dostarczać najbardziej skuteczne systemy miksowania i mieszania. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań technicznych i opcji technologicznych w celu zapewnienia skutecznego mieszania i mieszania proszków i granulatów farmaceutycznych.

Mieszanie i łączenie w pojemniku (DPPL)

Krótszy czas załadunku i rozładunku, krótszy czas czyszczenia zarówno maszyn, jak i pomieszczenia, większa hermetyczność oraz jednolitość partii sprawiły, że mieszanie w pojemniku DPPL stało się preferowaną technologią w przemyśle farmaceutycznym. Zakres mieszalników GEA Pedestal umożliwia mieszanie we wszystkich objętościach systemu DPPL o pojemności do 3000 L.

Skuteczny proces mieszania

W GEA spędziliśmy lata na badaniach i zrozumieniu nauki stojącej za mieszaniem DPPL. Jednolite mieszanie produktu jest uzyskiwane dzięki opartemu na dowodach naukowych projektowi klatki do mieszania oraz geometrii pojemnika. Unikalna technologia Prism™ skutecznie skraca czas mieszania. Dodatkowe ścinanie, które technologia Prism™ zapewnia w procesie mieszania, umożliwia mieszanie nawet zwięzłych i słabo płynących materiałów w ramach systemu DPPL.

Mieszanie za pomocą mieszadeł podciąganych

Asortyment mieszadeł GEA jest dodatkowo poszerzony o gamę mieszadeł podciąganych. Wszystkie cechy i zalety mieszadeł podestowych są obecne w asortymencie mieszadeł podciąganych, ale z dodatkową korzyścią w postaci podnoszenia DPPL po mieszaniu, co umożliwia bezpośrednie odprowadzenie do kolejnego procesu.

Mieszanie z szybkim cięciem

GEA dostarcza kompletną gamę mieszalników/granulatorów szybkoobrotowych typu high shear. Obejmuje to systemy o małej przepustowości zaprojektowane z myślą o pracach badawczo-rozwojowych, jak również instalacje przemysłowe do produkcji partiami związków farmaceutycznych w warunkach bieżących dobrych praktyk wytwarzania.

Stosując sprawdzone standardowe komponenty, GEA może dostarczyć zarówno proste, jak i elastyczne projekty instalacji. Wybrane przez użytkownika opcje przetwórcze, urządzenia czyszczące, systemy sterowania oraz technologie PAT łączą się w system zapewniający dokładne spełnienie wymagań dotyczących prowadzonego procesu. To podejście gwarantuje ograniczenie procedur kwalifikacji i walidacji do minimum.