Czyszczenie i sterylizacja

W obliczu dzisiejszych surowych wymagań zakłady produkcyjne muszą spełniać najwyższe normy higieniczne, aby uniknąć degradacji produktu i skażenia podczas rutynowej pracy. CIP jest powszechnie stosowaną metodą czyszczenia instalacji w trakcie procesu produkcji, gdy higiena ma kluczowe znaczenie. Prawidłowe czyszczenie jest niezbędne, a wybór GEA oznacza korzyść w postaci naszej fachowej wiedzy i doświadczenia oraz wiodących na rynku rozwiązań, które spełniają indywidualne potrzeby dotyczące czyszczenia.

Oszczędne czyszczenie

Choć nie zawsze konieczne jest przyjęcie innowacji lub dokonanie znacznych inwestycji kapitałowych w celu udoskonalenia istniejących systemów CIP, podstawowe zasady są wciąż podważane przez innowacje, a potencjalne korzyści powinny być dokładnie rozważone. Ponadto można dokonywać stopniowych zmian w istniejących systemach, aby uzyskać oszczędność wody, substancji chemicznych, czasu i energii poprzez

  • optymalizację projektu instalacji procesowej
  • optymalizację harmonogramu produkcji, aby ograniczyć zmiany do minimum
  • przejście od prostego zestawu CIP do systemu z wieloma zbiornikami i możliwością odzysku 
  • zwiększenie świadomości pracowników na temat wpływu CIP na koszty i środowisko 
  • ograniczenie strat detergentu do minimum 
  • wybór przyjaznych środowisku detergentów i środków do dezynfekcji 
  • stosowanie oszczędzających wodę urządzeń do spryskiwania
  • rozważenie nowatorskich i innowacyjnych koncepcji CIP