Eksperci w dziedzinie granulacji

W przemyśle farmaceutycznym tabletki pozostają najpowszechniej produkowaną formą podawania doustnego. Z tego powodu granulacja, która sprawia, że cząstki proszku łączą się i tworzą granulat, stanowią jedną z najważniejszych operacji jednostkowych w produkcji leków.

Techniki, technologie, doświadczenie i rozwiązania

Dostępnych jest wiele różnych technologii granulacji i sprężania dostępnych dla producentów leków, z których wszystkie mają swoje wady i zalety w zależności od danego zastosowania. Jednakże teoria granulacji jest często źle rozumiana, a wybór danego urządzenia i metody granulacji jest często dokonywany na podstawie tradycji i własnego doświadczenia operatora, zamiast stosowania ścisłych kryteriów naukowych lub kosztowych. 

W ostatnich latach podstawowe technologie uległy znacznym zmianom, a granulacja w celu kontrolowanego uwalniania, technologie wytłaczania, sferonizacji, fluidyzacji, suszenia natryskowego, wytłaczania na gorąco, technologia rozpraszania w ustach oraz kompakcji wałkiem to wszystko nowe technologie, które są coraz częściej stosowane w nowoczesnej produkcji leków oraz oferują wiele korzyści w porównaniu z uprzednio dostępnymi procesami.

W zasadzie granulator to wielofunkcyjne urządzenie do przetwarzania, które w równym stopniu nadaje się do szybkiej dyspersji suchych proszków, granulatów wodnych lub rozpuszczalnych, produktów musujących, jak i peletyzacji na mokro i sucho. W GEA dostarczamy kompletny asortyment urządzeń do procesu granulacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy na rynku, naszej niezawodności w zakresie dostaw, wsparcia i produkcji mają Państwo gwarancję, że każda instalacja farmaceutyczna i system od GEA będą stanowić wyjątkowe połączenie sprawdzonej technologii i jednostkowych rozwiązań. 

Pomimo szerokiej oferty wyposażenia, modułów i systemów, nasi eksperci podsuną obiektywne i bezstronne porady dotyczące zalet i konsekwencji każdego procesu, dostarczając najlepsze rozwiązanie dla określonego zastosowania w dziedzinie granulacji.