Pozyskujemy z produktu jak najwięcej tego, co najlepsze

W przemysłach biotechnologicznym i farmaceutycznym kluczową rolę odgrywa proces rozerwania komórki. Chociaż niektóre substancje są wytwarzane przez komórki lub uwalniane w drodze autolizy, przygotowanie wielu innych — w tym szczepionek, produktów leczniczych, diagnostycznych i preparatów enzymatycznych — wymaga rozerwania (dezintegracji) komórek, aby uwolnić materiał wewnątrzkomórkowy lub subkomórkowy.

Homogenizacja wysokociśnieniowa

Homogenizujące moduły farmaceutyczne

Homogenizacja wysokociśnieniowa jet powszechnie wykorzystywana w zastosowaniach dotyczących rozerwania (dezintegracji) komórki, aby uzyskać związki wewnątrzkomórkowe bez stosowania rozpuszczalników lub innych środków chemicznych do przerwania ściany komórkowej. Dzięki wysokiej skuteczności i wydajności homogenizatory często mogą zmaksymalizować uzysk z cennego materiału źródłowego, równocześnie zapewniając wysoką jakość produktu. Homogenizatory GEA są wyposażone w specjalnie zaprojektowane wysokowydajne zawory do zoptymalizowanego rozrywania wiązań komórkowych w jednym przebiegu pod najniższym możliwym ciśnieniem; zaprojektowane zgodnie z wytycznymi amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz bieżących dobrych praktyk wytwarzania, dostarczane są z pełnym pakietem dokumentacji obejmującym certyfikaty materiałowe (uszczelki zatwierdzone przez FDA oraz certyfikacja 3A) i identyfikowalność, procedury FAT/SAT oraz wsparcie w kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i operacyjnej (OQ).