Sterowane procesem

Uwaga, którą poświęcamy kluczowym czynnikom, takim jak efektywność produktu, elastyczność oraz identyfikowalność, sprawiają, że dostarczamy opłacalne i skalowalne rozwiązania pozwalające dokonać optymalizacji procesów produkcji.

W warunkach ciągle zmieniającego się środowiska produkcyjnego GEA ostrożnie dobiera najnowsze technologie, które spełniają ewoluujące potrzeby naszych klientów — technologie umożliwiające sprawną integrację naszych rozwiązań z istniejącymi platformami i systemami oraz zapewniające maksymalną elastyczność produktu.

Technologia analizy procesu (PAT) LYOPLUS™ dla liofilizacji

LYOPLUS™ to spektrometr masowy wyposażony w zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia uzyskanie o wiele większego zasobu danych pomiarowych niż byłoby to możliwe z użyciem zwykłego sprzętu.

System może pracować z każdym istniejącym systemem PLC/SCADA jako jednostka samodzielna lub w pełni zintegrowana z systemem sterowania. Może także działać niezależnie jako system monitoringu, który nie ingeruje w żaden kwalifikowany proces.

Spektrometr masowy LYOPLUS™ dostarcza ważne dane z samego liofilizatora, w tym zapewnia możliwość wykrycia bardzo niewielkich wycieków oleju silikonowego w liofilizatorze, monitorowania wilgotności w komorze do suszenia liofilizacyjnego, identyfikacji punktu końcowego suszenia pierwotnego i wtórnego, jak również znacznie łatwiejsze i szybsze wykrywanie wycieków.