Oddzielanie mechaniczne

GEA jest wiodącą na świecie spółką działającą na polu oddzielania mechanicznego. Dostarczamy rozwiązania technologiczne dla przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, biotechnologicznego, energetycznego, morskiego i środowiskowego, dostarczając urządzeń pozwalających na efektywne przetwarzanie płynów i mieszanin ciekłych oraz zapewniając znaczną wartość dodaną produktu końcowego.

W oparciu o doświadczenie zdobyte dzięki ponad 3000 zastosowaniom procesowym oraz dzięki procedurze szybkiego przekładania innowacji na procesy rynkowe, GEA dostarcza szeroką gamę technologii oddzielania mechanicznego, w tym produkty takie jak homogenizatory, pompy, zawory oraz systemy czyszczenia zbiorników.

Nasze zintegrowane i skoordynowane podejście do prac badawczo-rozwojowych, know-how i transferu technologii, jak również kultura ciągłej innowacji wspiera optymalizację technologii oraz rozwój nowych rynków. Synergia służy do zapewnienia rozwiązań dopasowanych do zastosowania, które mogą w pełni spełniać indywidualne potrzeby klientów.

Zapewniając rozwiązania w takich obszarach jak enzymy, hormony, białka krwi ludzkiej, kultury komórkowe ssaków, białka farmaceutyczne, kultury starterowe i szczepionki, technologia firmy odgrywa kluczową rolę w odzyskiwaniu aktywnych składników farmaceutycznych (API) oraz przy optymalizacji procesów produkcji i produktów.

Oddzielanie odśrodkowe stanowi ważną cześć produkcji szczepionek. Przetwarzanie cennych składników komórkowych w sposób niezawodny, niezakłócony i skuteczny stanowi gospodarczą siłę napędową, podczas gdy bezpieczne i wyjątkowo higieniczne przetwarzanie jest technologicznym priorytetem. Wspólnie oferują one doskonałość, innowacyjność i skuteczność — najważniejsze cechy wszystkich naszych produktów. W skrócie, GEA odegrała wielką rolę w rozwoju technologii oddzielania mechanicznego.