Przetwarzanie osadów zawierających olej i wodę

Osady zawierające olej i wodę są wytwarzane przez szereg działań i procesów na pokładach statków, w tym tworzenie się osadu w zbiornikach, procesy usuwania wody ze zbiorników oraz przecieki lub cykle czyszczenia w filtrach płukania wstecznego oraz separatorach do przetwarzania oleju opałowego i oleju smarowego. Trend polegający na spalaniu zagęszczonych olejów opałowych o dużej lepkości, jak również stosowanie resztek jako paliwa do średnioobrotowych silników diesla także zwiększa produkcję osadu zarówno z oleju opałowego, jak i oleju smarowego.

Występowanie osadów zawierających olej i wodę

Nagromadzenie tego rodzaju osadów zawierających olej i wodę stanowi duży problem w zakresie usuwania. Tradycyjnie stosowane opcje do zaradzenia tej sytuacji to spalanie osadu na pokładzie lub usuwanie go na lądzie. Jednakże spalanie to kosztowny proces, ponieważ osad musi zostać odwodniony przez wyparki, a następnie zmieszany z cennym olejem napędowym, aby wytworzyć paliwo łatwopalne. Usuwanie na lądzie wiąże się ponadto z istotnymi kosztami, jako że osad musi zostać przetransportowany do miejsca utylizacji, za co trzeba zapłacić. 

Redukcja ilości osadów ściekowych do 95 % z GEA SludgeMaster

System GEA SludgeMaster rozwiązuje problem usuwania. System wykorzystuje specjalnie opracowany separator do odwadniania i odzysku oleju, co zmniejsza ilość wytworzonego osadu nawet o 95 procent. To znacznie zmniejsza późniejsze koszty usuwania. Równocześnie odzyskiwany jest cenny olej, a system wody zęzowej zostaje oczyszczony z pozostałości oleju, co pozwala chronić ekosystemy morskie.