Oczyszczanie ścieków na pokładzie statku

Wszelkie ścieki, komunalne czy przemysłowe, trafiają do oczyszczalni. To samo dotyczy ścieków z nowoczesnych statków wycieczkowych. GEA, korzystając z ponad stuletniego doświadczenia oraz wprowadzania innowacji w zakresie opracowywania systemów i rozwiązań dla sektora morskiego, oferuje technologie oczyszczania ścieków, które są obecnie stosowane na statkach wycieczkowych.

Maksymalne odwadnianie osadu za pomocą dekantera MBR

Separatory i dekantery GEA są powszechnie stosowane do przetwarzania oleju opałowego i smarowego, przetwarzania wody zęzowej, osadu oraz wody balastowej na pokładach statków. Nieco nowszym zastosowaniem naszych dekanterów jest oczyszczanie ścieków w zastosowaniach morskich. Rozwiązanie morskie opera się na systemie bioreaktora membranowego (MBR), który od wielu lat jest stosowany do oddzielania oczyszczonej wody od osadu czynnego. Taki system nie wymaga stosowania osadnika. Na pokładzie statku przefiltrowana przez membranę nadwyżka osadu czynnego zostaje odwodniona z zastosowaniem dekantera GEA UCD 305 MBR, który może przetwarzać do dziewięciu metrów sześciennych osadu na godzinę, co czyni go idealnym do zastosowania na statkach wycieczkowych.

Technologia bioreaktora membranowego

Bioreaktor membranowy wytwarza odpowiednią nadwyżkę drobnego osadu czynnego w przeciwieństwie do nieprzetworzonego osadu uzyskiwanego z zastosowaniem innych technologii. Dekanter MBR zaprojektowano tak, aby był w stanie maksymalnie odwodnić ten drobny, jednolity osad przy zachowaniu dużej przepustowości. Ponadto niewielkich rozmiarów dekanter jest bardzo łatwy w obsłudze i można go dostosować tak, aby obsługiwał ścieki o różnym składzie.  Dekantery MBR stanowią wypróbowany i przetestowany system odpowiedni dla każdego rodzaju statków.