Higieniczna obsługa kosmetyków w płynie

GEA oferuje szeroki asortyment rozwiązań w zakresie obsługi cieczy do zastosowania w instalacjach do produkcji kosmetyków, od komponentów do wyposażenia i kompletnych linii procesowych.

Wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi właściwości fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych kosmetyków obserwujemy wzrost w zakresie wymagań dotyczących higieny, niezawodności i elastyczności. Każdy komponent linii przetwórczej GEA do kosmetyków jest zaprojektowany tak, aby spełniać najsurowsze normy higieny, zapewniając bezpieczną pracę, powtarzalną pewność wyniku oraz niezawodną jakość produktu. 

Oprócz tego, że są higieniczne, współczesne urządzenia procesowe muszą być w pełni godne zaufania, łatwe w adaptacji do zmieniających się wymagań rynkowych oraz muszą zapewniać platformę dla innowacji, która umożliwia klientom opracowanie nowych produktów i wprowadzenie ich na rynek w sposób pewny i szybki. Oprócz przestrzegania bieżących dobrych praktyk produkcyjnych (cGMP), GEA słynie jako innowator i firma, która jest liderem rynkowym tworzącym standardy, do których inni aspirują.

Dzięki ponad 30 latom doświadczenia w zakresie higienicznego i sterylnego przetwarzania, GEA zapewnia, że spełnione zostaną wszelkie wymagania pozwalające uzyskać bezpieczny pod względem mikrobiologicznym produkt konsumpcyjny wysokiej jakości. Dzięki temu nasze urządzenia procesowe są certyfikowane przez European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG).

Urządzenia procesowe

Pompy: GEA oferuje asortyment pomp, w tym odśrodkowe, samozasysające oraz wersje z tłokiem obrotowym. Ta technologia została zaprojektowana właśnie po to, aby tory przepływu były wolne od martwych stref, aby transportować produkt równomiernie i delikatnie, zapewnić wysoką jakość produktu oraz stosować minimalną ilość energii, wody i surowców. 

Zawory: Stanowiąc główne komponenty wszystkich rurowych instalacji przetwórczych, zawory GEA charakteryzują się godną pozazdroszczenia niezawodnością, skutecznością, łatwością konserwacji oraz niskim kosztem eksploatacji. Wykorzystując doświadczenie, wiedzę w zakresie przetwarzania oraz grupowe know-how w celu integracji tych najdoskonalszych technologii na etapie projektowym lub w postaci komponentów do modernizacji, GEA jest w stanie konstruować i konserwować najlepsze na świecie instalacje dla swoich klientów.

Przyłącza procesowe w linii: Oferując szereg komponentów przetwórczych pozbawionych martwych stref, orurowanie matrycowe, które przekształca urządzenia instalacji w zamknięte systemy, przyrządy do sterowania i czujniki utrzymujące transparentność procesu produkcji, systemy CIP/SIP oraz opracowaną przez GEA technologię VARINLINE® do sterowania i pomiaru w linii, możemy zapewnić pełną gamę zaawansowanych komponentów procesowych, które z łatwością da się połączyć z naszymi standardowymi modułami procesowymi. 

Systemy zabezpieczające zbiorniki: Bezpieczne, higieniczne i skuteczne czyszczenie zbiorników procesowych, jak również chronienie ich przed nadmiernym ciśnieniem i/lub podciśnieniem, ma wielkie znaczenie w sektorze HPC. GEA oferuje modułowe rozwiązanie oparte na standardowych komponentach, które zapewnia optymalną dyspozycyjność instalacji i jakość produktu oraz powtarzalne czyszczenie. System zabezpieczający zbiorniki VARITOP® może zostać skonfigurowany tak, aby spełnić określone parametry procesowe, metody czyszczenia oraz wymagania w zakresie CIP/zarządzania gazem, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę zbiorników procesowych o dowolnym rozmiarze i kształcie.

Kompensatory: W wielkich sieciach z zaworami ze sztywnym przewodem niekontrolowana rozszerzalność cieplna może powodować odkształcenie rur i korpusów zaworów, a tym samym naruszenie procesu produkcji. Kompensatory VARICOMP® od GEA szczególnie nadają się do sieci zaworów i rur technologicznych i mogą być stosowane w przezwyciężaniu naprężeń termicznych i zapobieganiu przestojom. VARICOMP® charakteryzuje się kompaktową i bez-kieszeniową konstrukcją, jest kompatybilny z CIP/SIP oraz idealnie dopasowany do higienicznych i sterylnych operacji procesowych.