Produkty do stylizacji włosów

Sporządzanie produktów o dużej lepkości, takich jak żele do włosów i woski obejmuje szeroką gamę różnych komponentów, z których pewne są trudne do zmieszania i często wymagają mieszania szybkoobrotowego. Ponieważ czasami prowadzi to do wytworzenia wirów i późniejszej produkcji pęcherzyków powietrza, następujące potem butelkowanie może stanowić wyzwanie.

Mieszanie bez wirów

Tradycyjnym rozwiązaniem tego problemu polegało na tym, aby pozwolić produktowi osadzić się w zbiorniku do mieszania i umożliwić rozproszenie powietrza. Jednakże ponieważ te dyspersje można wykonać bardzo szybko, stosowanie wielogodzinnego osadzania przed butelkowaniem jest niewydajne i nieopłacalne. 

Chociaż zależy to od właściwości zastosowanych materiałów, dyspersje produktów do włosów mogą być przetwarzane na dwa sposoby: bezpośrednio w zbiorniku z użyciem spiralnego mieszadła lub za pomocą mieszadła liniowego podłączonego do zbiornika z mieszadłem. Przez wyeliminowanie powstawania wirów nawet przy dużym natężeniu przepływu można skutecznie rozproszyć produkty o dużej lepkości i butelkować je bez etapu osadzania. Kluczowe zalety obejmują znaczną redukcję czasu produkcji (od 4 h do 1 h na partię 1000 kg), eliminację etapu osadzania oraz wytwarzanie jednolitego produktu bez udziału powietrza. 

Po zmieszaniu stosuje się górne ciśnienie 0,5 bara, aby usunąć lepki produkt z głównej mieszarki. Ponadto, aby zapewnić skuteczną produkcję i transfer do linii napełniających, w linię przetwórczą mogą być wbudowane mieszadła przemysłowe, pompy oraz homogenizator liniowy. Co więcej, aby zapobiec zatkaniu i wzrostowi ciśnienia, rurociąg jest zaprojektowany z możliwie krótkimi łukami.

Jako że woski do włosów z reguły twardnieją po schłodzeniu poniżej 65°C, GEA izoluje wszystkie rurociągi, pompy i urządzenia do homogenizacji płaszczem gorącej wody. Pozwala to utrzymać temperaturę produktu na poziomie 85°C lub wyższej i gwarantuje, że produkt swobodnie przepłynie do linii napełniających.