Zastosowania dotyczące podkładu

Podkład w płynie to kosmetyczna emulsja oleju w wodzie o barwie skóry, z reguły sporządzana przy użyciu nieorganicznych lub organicznych barwników, którą nakłada się na twarz, aby uzyskać równą i jednolitą cerę. Niekiedy stosowane do zakrycia skaz i niedoskonałości lub do zmiany naturalnego odcienia skóry, malowanie twarzy (lub malowanie ciała, gdy podkład jest nakładany w miejscu innym niż twarz) oraz stosowanie kosmetyków w celu ulepszenia wyglądu twarzy jest znane i praktykowane od tysiącleci: starożytni Grecy, Rzymianie i Egipcjanie, obydwu płci, stosowali biały ołowiany proszek lub kredę do rozjaśniania skóry.

Homogenizacja pigmentów barwiących

Barwniki na bazie mineralnej (nieorganicznej) nie są wchłaniane przez skórę i rzadko rozpuszczane w wodzie. Jednak wiele z nich jest dostępnych w formie dyspersji oleju. Barwniki organiczne to najczęściej związki syntetyczne obejmujące węgiel połączony z atomami wodoru, azotu i/lub tlenu. Dobór koloru zależy od właściwości preparatu oraz tego, czy może zostać rozproszony w wodzie lub oleju. 

Homogenizacja wysokociśnieniowa to proces o fundamentalnym znaczeniu, jeżeli chodzi o użycie pigmentów barwiących ponieważ umożliwia skuteczną dyspersję cząstek, aby stworzyć zawiesinę ze znacznie dłuższym czasem oddzielania w porównaniu z tradycyjnymi mieszaninami.

W celu uzyskania optymalnej skuteczności homogenizatory powinny pracować pod ciśnieniem 1000-1500 barów w procesie jednoetapowym oraz stosować od 3 do 5 przejść produktu zgodnie z poziomem wymaganej redukcji rozmiaru oraz twardości składników.