Suszenie rozpyłowe detergentów w proszku

Domowe produkty czyszczące różnią się składem chemicznym, sposobem w jaki produkt może być suszony oraz wymaganymi cechami produktu końcowego. GEA posiada fachową wiedzę w suszeniu rozpyłowym chemii gospodarczej, na przykład detergentów w proszku, oraz kosmetyków. Suszenie rozpyłowe zaleca się, gdy wymagany jest detergent w proszku o małej gęstości nasypowej.

Rozwiązania dotyczące intensyfikacji procesu

Wybierając konfigurację instalacji do suszenia rozpyłowego, ważne jest, aby znać wymagania dotyczące produktu końcowego. Czy celem jest zwykły produkt masowy, czy środek chemiczny specjalnego przeznaczenia, który powinien być aglomerowany, granulowany i niepylący?

Materiały wejściowe dla tych produktów znacznie różnią się od siebie z uwagi na odmienną postać chemiczną i fizyczną. Czy jest to pasta, szlam, zawiesina, czy roztwór? Czy rozpuszcza się w wodzie lub rozpuszczalniku organicznym? Niezależnie od zastosowania nasze suszarki rozpyłowe mogą zostać zaprojektowane tak, aby poradzić sobie ze wszystkimi z powyższych rodzajów substancji.

Produkt i wymagania dotyczące końcowych właściwości proszku określają, jaki rodzaj suszarki rozpyłowej należy wybrać. Zakres ofertowy urządzeń GEA obejmuje zarówno konwencjonalne, jak i bardziej zaawansowane wieloetapowe suszarki rozpyłowe. W przypadku każdej z nich zapewniamy osiągnięcie wystarczającej elastyczności produkcji, aby spełnić wymagania dotyczące wilgotności resztkowej, struktury proszku, gęstości nasypowej i innych właściwości proszku.

Nasi specjaliści w zakresie produktu pomogą dobrać i wdrożyć odpowiednie rozwiązanie, a Centrum Testowe GEA jest dostępne, aby przeprowadzać testy wykonalności i słuszności koncepcji w celu opracowania procesu suszenia rozpyłowego optymalnie dostosowanego do potrzeb klienta. Suszarki rozpyłowe GEA mogą być zaprojektowane jako

  • instalacje z wysokowydajnymi filtrami i/lub płuczkami, aby zapewnić emisję czystego wylotowego powietrza procesowego
  • instalacje połowicznie zamknięte i poddane zobojętnianiu z funkcją spalania powietrza wylotowego
  • rozwiązania o zamkniętym cyklu z obiegiem zobojętnionym azotem

Zakres oferty produktowej obejmuje także suszarki rozpyłowe przeznaczone do prac badawczo-rozwojowych i produkcji na niewielką skalę.

Instalacja GEA jest zaprojektowana tak, aby spełniać najsurowsze wymagania dotyczące skuteczności i niezawodności, jak również zapewnić zgodność w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Jeżeli posiadają już Państwo suszarnie i szukają informacji o modernizacji instalacji, zoptymalizowaniu procesu lub sprostaniu nowym wymaganiom rynkowym, zachęcamy do kontaktu z nami, aby zapoznać się z naszą ofertą!