Rozwiązania dotyczące środków czystości lub chemii gospodarczej

Producenci chemii gospodarczej działają w bardzo konkurencyjnym środowisku zależnym od popytu konsumenckiego, w którym innowacja i reputacja marki mają największe znaczenie. Najlepsze w swoim rodzaju zintegrowane rozwiązania dotyczące przetwarzania od GEA zapewniają jakość poprzez zabezpieczenie rezultatu projektu. Dotyczy to bezpieczeństwa, czasu przetwarzania partii, higieny, możliwości czyszczenia, jakości i czasu wprowadzenia na rynek, tak aby w pełni zrealizować korzyści płynące z innowacyjnych produktów i udziału marki w rynku.

Procesy

Procesy stosowane w tych obszarach stanowią bardzo określone wyzwania i wymagają bardzo określonych umiejętności. Dzięki opracowywaniu i realizacji projektów z użyciem dedykowanych zasobów oraz rozwiązywanie szerokiej gamy problemów w zakresie urządzeń i zastosowań za sprawą naszej koncepcji swobody projektowej, GEA wypracowała unikatowy zasób fachowej wiedzy, która pozwala radzić sobie z wielką różnorodnością technik obsługi składników, mieszania, właściwości produktów, czyszczenia oraz higienicznego przetwarzania. Od składników luzem po niewielkie dodatki, od płynów mieszalnych po proszki trudne do rozproszenia, od produktów o konsystencji pasty i na bazie wosku po produkty łatwopalne i wodne, oraz od czystych płynów po nanoemulsje, GEA posiada doświadczenie i know-how pozwalające na ulepszenie i optymalizację procesów produkcji.

GEA to światowy lider w zapewnianiu innowacyjnych i higienicznych urządzeń do przetwórstwa oraz linii przetwórczych w formule „pod klucz” dla rynku chemii gospodarczej. Nasza fachowa wiedza w przetwarzaniu cieczy i proszków sprawia, że wiodący producenci konsumenckiej chemii gospodarczej i kosmetyków przychodzą do nas z przekonaniem, że zapewnimy wysokowydajne technologie, które spełnią ich wymagania produkcyjne.

Mieszanie w zbiorniku i liniowe, mieszanie próżniowe, rozpraszanie, homogenizacja z szybkim cięciem i pod wysokim ciśnieniem, ogrzewanie, chłodzenie i szybkie chłodzenie, dawkowanie proszku i cieczy, sprężanie, odpowietrzanie, magazynowanie luzem i przechowywanie oraz dystrybucja produktu, odzyskiwanie produktu przez wypychanie, CIP i SIP to kluczowe produkty i stosowane operacje jednostkowe, które GEA może zintegrować w projekcie klienta.

Przetwarzanie cieczy

GEA z reguły zajmuje się projektem podstawowym, wykonawczym, budową, montażem i rozruchem. Zapewniamy szeroką gamę zaawansowanych komponentów do przetwarzania, które z łatwością można połączyć z naszymi standardowymi modułami przetwórczymi (stanowiącymi podstawę naszych sprawdzonych systemów do przetwarzania).

Przetwarzanie proszku

Obsługa proszku to kluczowa część wielu instalacji do przetwarzania chemii gospodarczej. GEA posiada zdolność projektowania, dostawy i rozruchu całych instalacji oraz zapewniania zaawansowanej inżynierii, aby spełnić potrzeby klienta. Technologia GEA obejmuje rozładunek ciężarówek i pojemników, pneumatyczne linie transportowe i pakiety dmuchaw w celu czystego, skutecznego i opłacalnego transferu proszków w ramach instalacji. A ponadto magazynowanie luzem zarówno surowców, jak i ukończonych produktów, rozładunek worków, dzielenie na partie i dawkowanie dla systemów obsługi, co wymaga ważenia materiału luzem. Dochodzą do tego systemy przesiewania i mieszania, pozwalające na skuteczne przesiewanie suchych proszków i granulatów. Ponadto GEA jest wiodącym na świecie producentem szybkich pras obrotowych do przemysłowych i zaawansowanych technicznie zastosowań. Wszystkie zaprojektowane są tak, aby obsługiwać kruche produkty spełniając wszelkie stosowne wymagania w zakresie higieny.