Rozwiązania dotyczące czyszczenia i sterylizacji w sektorze środków czystości i chemii gospodarczej

Zaprojektowany tak, aby automatycznie czyścić i/lub dezynfekować całą linię lub pojedynczy element wyposażenia bez większych prac demontażowych lub montażowych, dobrze zaprojektowany system czyszczenia w miejscu/sterylizacji w miejscu (CIP/SIP) umożliwia czyszczenie jednej części instalacji, gdy inne w dalszym ciągu wytwarzają produkt.

Ponadto nowoczesny i oszczędny system CIP/SIP nie tylko przyniesie oszczędność w postaci większego wykorzystania instalacji i produktywności, ale także mniejszego użycia płynów czyszczących, niższych kosztów eksploatacji oraz znacznej oszczędności czasu.

Instalacje GEA zaprojektowano tak, aby zagwarantować optymalne czyszczenie. Oferujemy kompletne protokoły walidacyjne CIP i SIP dla instalacji zgodnych z normami USDA 3A, bieżącymi dobrymi praktykami wytwarzania FDA i/lub ASME BPE. A w zależności od istniejącej infrastruktury automatyki i/lub preferencji klienta zamontować można system centralny lub zdecentralizowany (lub kombinację obydwu) oraz zintegrować go do pracy z resztą instalacji.

GEA zapewnia wysokowydajne koncepcje czyszczenia i sterylizacji, które są indywidualnie dopasowywane do szczegółowych wymagań każdego klienta. Od mobilnych lub stacjonarnych systemów czyszczenia aż do satelitów CIP zasilanych poddanymi obróbce środkami czystości z jednostki centralnej — gama dostępnych rozwiązań jest szeroka. 

Suszarki rozpyłowe

Suszarki rozpyłowe GEA są zaprojektowane do ciągłej pracy przez kilka tygodni, podczas gdy wyparki i systemy zasilania wymagają czyszczenia co 20-21 godzin, aby zapobiec skażeniu biologicznemu. Systemy czyszczące GEA są zaprojektowane tak, aby spełniać najsurowsze wymagania dotyczące higieny i zapewnić długi czas produkcji, krótkie przestoje, prawidłowe czyszczenie wszystkich powierzchni mających styczność z produktem oraz konstrukcję bez pustych miejsc ani ostrych kątów.

Wyciskanie tabletek

Dzięki koncepcji zmywalnej linii tabletkarek (WOL) MODUL™ t GEA oferuje szczelnie zabudowane rozwiązanie, które jest ekonomiczne, ergonomiczne i proste w użyciu. Dzięki swojej zamkniętej konstrukcji, wymienny moduł kompresji (ECM) znacznie zmniejsza stężenie cząstek stałych w powietrzu w pomieszczeniu do tabletkowania, co w dużym stopniu przyczynia się do ochrony operatorów urządzeń i osób nadzorujących.

Wymienny moduł kompresji (ECM) oraz doprowadzenie proszku można zdjąć z prasy w pełni bezpieczny sposób w celu zmiany produktu i/lub czyszczenia. Następnie można zamontować inny wymienny moduł kompresji (ECM), doprowadzenie proszku i pojemnik na tabletki, co umożliwia prasie wznowienie produkcji innego preparatu w czasie krótszym niż 2 godziny.

Czyszczenie w obudowie

Dostępny jest pełen zakres rozwiązań dotyczących mycia, aby możliwe było czyszczenie w obudowie aktywnych zbiorników załadunkowych i dużych pojemników do przewozu luzem. Ponadto mobilne jednostki CIP stanowią alternatywne rozwiązanie do zastosowania na kluczowych etapach procesu. Oferujemy także systemy przygotowania środków czyszczących oraz rozwiązania dotyczące sterowania procesem, które umożliwiają pełną walidację systemu do mycia.

System CIP/WIP do jednorazowego zastosowania zgodny z bieżącymi praktykami dobrego wytwarzania

Dostarczane przez GEA moduły systemowe CIP/WIP do zastosowań dotyczących mycia w miejscu zostały w pełni zaprojektowane, wyprodukowane, zautomatyzowane i przebadane w zakładzie, aby możliwa była pełna integracja CIP. Zmienne w postaci temperatury, prędkości/ciśnienia, stężenia substancji chemicznych i czasu wystawienia na ich działanie są w pełni sterowane przez moduł, który można skonfigurować dla różnych parametrów, aby zapewnić niezawodne, powtarzalne i dające się zweryfikować wyniki. GEA może pomóc z technikami integracji od konwencjonalnej metodologii ręcznego panelu przepływu „make/break” po najnowocześniejszą technologię orurowania matrycowego, która stosuje zapobiegające mieszaniu systemy zaworów.