Klimatyzacja i schładzanie

Przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności ponoszą wielką odpowiedzialność wobec konsumentów. Z tego względu w sektorze tym obowiązują szczególnie ostre przepisy higieny. Oprócz śluz higienicznych, dezynfekcji i specjalistycznej odzieży roboczej, czystość i bezpieczeństwo zapewniają także odpowiednie systemy oczyszczania powietrza.

Zawsze odpowiednia temperatura

Chłodzenie i klimatyzacja pomieszczeń nabiera coraz większego znaczenia. To, co traktujemy dziś jako oczywistość w samochodach, biurach i bankach, czyli przyjemną temperaturę nawet, gdy na zewnątrz panuje upał, coraz częściej pojawia się także w budynkach produkcyjnych.  

Możliwość zagwarantowania świeżości i stabilności produktów jest szczególnie istotna w przetwórstwie surowego mięsa i ryb.

Ochrona przed mikrobami na wszystkich etapach obróbki

Przetwarzanie żywności pochodzenia zwierzęcego wymaga szczególnej ostrożności w odniesieniu do psucia się żywności i patogenów. Z tego względu kluczową rolę w rzeźniach i przetwórniach odgrywają restrykcyjne normy higieny. GEA oferuje na przykład system pozwalający uniknąć zanieczyszczenia tusz zwierzęcych drogą powietrzną. System kontroli klimatu w zakładzie monitoruje temperaturę i poziom wilgotności, a także stężenie pyłów. Jednocześnie zapewnia komfortowe, pozbawione przeciągów środowisko dla pracowników. System taki zainstalowaliśmy na przykład u jednego z naszych klientów na linii produkcyjnej drobiu do cięcia i pakowania podudzi z kurczaka.

Instalacja klimatyzacji znajduje się na suficie i składa się z kilku skrzynek mieszających, filtrujących cały strumień powietrza. Dystrybucja powietrza odbywa się w przestrzeni pomiędzy sufitem, a punktami dystrybucji. Zgodnie z zasadą niskiej turbulencji (przepływu laminarnego), powietrze w sekcji cięcia i pakowania przepływa z góry na dół. Dzięki temu obniża się stężenie drobin w powietrzu i na wrażliwych wyrobach. Powietrze jest wprowadzane ponownie do układu przepływem turbulentnym w pobliżu podłogi i sufitu, a następnie filtrowane w instalacji recyrkulacji powietrza. Przefiltrowane powietrze jest wprowadzane z powrotem do pomieszczenia. Recyrkulacja powietrza umożliwia istotną oszczędność energetyczną.

Dzięki przepływowi laminarnemu jakość powietrza w pomieszczeniu czystym odpowiada klasie 4 wg normy ISO w pobliżu produktów, oraz klasie 7 dla całego pomieszczenia. Ponadto w pomieszczeniu panuje nadciśnienie, które uniemożliwia przedostanie się powietrza niefiltrowanego do obszaru produkcji. System umożliwia także kontrolę temperatury punktu rosy, aby uniknąć kondensacji pary wodnej na powierzchni produktów.

Proces cięcia i pakowania mięsa kurzego nie pozostawia miejsca na żadne kompromisy w dziedzinie higieny procesu. To samo dotyczy procesu zamrażania mięsa, który często odbywa się w zamrażarkach spiralnych. Wyposażenie GEA jest niezwykle łatwe w konserwacji — obudowa jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej, którą można bez trudu utrzymać w stanie higienicznej czystości. Ponadto inżynierowie GEA przykładają wielką wagę do zapewnienia gładkich i łatwych do czyszczenia powierzchni, pozbawionych kantów i zakamarków, w których mogłyby gromadzić się mikroby.