Najnowocześniejsze technologie oddzielania do przetwarzania zasobów odnawialnych

GEA oferuje najnowocześniejsze rozwiązania separacji skrobi, glutenu i powiązanych produktów ubocznych oraz olejów jadalnych z szerokiej gamy zasobów odnawialnych, od pszenicy, ryżu i tapioki, po oliwki, owoce olejowca i soję.

Roztwór hybrydowy do płukania skrobi

Na jakość i wartość końcowego produktu skrobiowego decydujący wpływ ma płukanie surowej skrobi. Uzyskanie wysokiej jakości skrobi jest możliwe tylko pod warunkiem skutecznego wypłukania resztkowych fragmentów włókien, lipidów, białek i substancji rozpuszczonych. Połączenie separatora dyszowego i technologii hydrocyklonu GEA jest rozwiązaniem idealnym, zapewniającym klientom korzyści z maksymalnej wydajności separatora oraz obniżenia kosztów utrzymania oraz nakładów inwestycyjnych na hydrocyklon.

Wysoka wydajność, brak odpadów i minimalne zużycie wody

Nasze systemy separacyjne do odzysku oliwy i oleju palmowego umożliwiają wykorzystanie cennych surowców w zasadzie w całości, co gwarantuje producentom długofalową efektywność kosztową. Ambicją GEA było opracowanie systemów, które zmniejszą zużycie wody. To dzięki niej dwadzieścia lat temu powstał proces separacji dwufazowej dla producentów oliwy z oliwek. Proces ten wyznaczył nowe standardy, przede wszystkim w Hiszpanii. W porównaniu z tradycyjnym procesem trójstopniowym ograniczał zużycie wody o 90%. Tę innowacyjną, oszczędzającą wodę technologię wdrożyli również producenci oleju palmowego z Azji Południowo-Wschodniej.

Linie przetwórcze separatorów dla efektywnego przetwarzania olejów i tłuszczów roślinnych

Oleje roślinne, biopaliwa i biodiesel są wykorzystywane w diametralnie różny sposób, ale wszystkie muszą spełniać surowe wymogi jakościowe. GEA oferuje szereg indywidualnych rozwiązań do separacji, przeznaczonych zarówno dla małych tłoczni, jak i do dużych strumieni surowca w rafineriach. Nasze wysokowydajne wirówki wspierają chemiczne i fizyczne metody rafinacji poprzez skuteczne usuwanie niepożądanych substancji z wyciskanych i ekstrahowanych olejów roślinnych. 

Separacja oleju: pewne rozwiązania na przyszłość

Separatory i wirówki oferowane przez GEA są w stanie prowadzić ekstrakcję gum, wolnych kwasów tłuszczowych, wody i rozpuszczalników z różnych etapów procesu, aby zapewnić najwyższą jakość tłoczonego oleju. Nasze technologie są wykorzystywane na różnych etapach przetwarzania olejów roślinnych, między innymi do klarowania oleju wytłaczanego, odgumowania, neutralizacji, odwoskowania, płukania, frakcjonowania i rozszczepiania sopstoku.

Recykling olejów i tłuszczów roślinnych do zastosowań poza przemysłem spożywczym także niesie ze sobą istotny potencjał rozwojowy dla nowych produktów z zasobów odnawialnych. GEA aktywnie wspiera sektory niespożywcze, dostarczając wydajne, przeznaczone do wieloletniego użytkowania wirówki do produkcji biodieslaw szczególności do transestryfikacji-, przetwarzania kwasów tłuszczowych i alkoholi tłuszczowych, produkcji gliceryny, mono- i diglicerydów, mydeł, a także olejów epoksydowanych.