Filtracja krzyżowa dla cukru, skrobi i substancji słodzących

Technologie GEA w coraz większym stopniu są wykorzystywane w produkcji cukru, skrobi i substancji słodzących w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów produkcji. Wiele nowych procesów, opracowanych przez GEA, znajduje obecnie zastosowanie komercyjne. Filtracja membranowa szybko zdobywa sobie popularność wśród producentów cukru, skrobi i substancji słodzących. Nasza technologia zwiększa wydajność, obniża koszty, zwiększa efektywność wykorzystania energii i surowców, oraz umożliwia wytwarzanie produktów wyspecjalizowanych.

Cukier, skrobia i substancje słodzące

Producenci cukru, skrobi i substancji słodzących w krajach rozwiniętych od dawna znajdują się pod presją, powodowaną przez wysokie koszty energii i pracy, oraz obostrzenia środowiskowe. Aby sprostać tym wyzwaniom, inżynierowie GEA opracowali szereg rozwiązań opartych na filtracji membranowej, które zwiększyły wydajność produkcji i jakość produktów, obniżając jednocześnie zużycie wody i energii. Rozwiązania te przynoszą producentom korzyści ekonomiczne i techniczne, zarówno wykorzystywane jako procesy samodzielne, jak i w połączeniu z innymi technologiami.

Nowe zastosowania w filtracji membranowej

Część wymienionych poniżej zastosowań została już z sukcesem wdrożona na rynku komercyjnym, natomiast pozostałe są na etapie wdrażania pilotażowego lub pozostają w fazie badań i rozwoju:

  • Przetwarzanie skroplin ze stacji wyparnych oraz innych rozcieńczonych strumieni odpadów metodą odwróconej osmozy higienicznej (Reverse Osmosis Polisher) dla oczyszczania ścieków spustowych.
  • Usuwanie barwników i odzysk soli z czynników regenerujących wymiany jonowej metodą nanofiltracji.
  • Klarowanie cieczy w zbiorniku scukrzającym w celu usunięcia stałej skrobi, polisacharydów i materii białkowej oraz innych zanieczyszczeń metodą mikrofiltracji. Proces z powodzeniem zastosowano do substancji słodzących pozyskiwanych ze skrobi różnego pochodzenia — z kukurydzy, pszenicy, tapioki, ziemniaków lub manioku. Eliminuje konieczność zastosowania ziemi diatomitowej w obrotowych filtrach próżniowych, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość produktu.
  • Mikrofiltracja jest również wykorzystywana do klarowania maltodekstryn, depyrogenacji dekstrozy oraz filtracji końcowej syropów dekstrozowych i fruktozowych.
  • Wzbogacanie dekstrozy poprzez separację DP1 (stopnia polimeryzacji) z cukrów wyższych za pomocą selektywnej nanofiltracji membranowej.
  • Odwrócona osmoza jest wykorzystywana do zagęszczania strumieni rozcieńczonych cukrów, a w niektórych przypadkach do wstępnego zagęszczania przed odparowaniem.