Klimatyzacja i schładzanie

Rosnąca różnorodność żywności mrożonej wymaga coraz większej liczby instalacji chłodniczych, a to z kolei oznacza, że priorytetem staje się energooszczędność. Dzięki zaawansowanym technologiom chłodniczym nasi klienci mogą uzyskiwać oszczędność energii także podczas magazynowania i dystrybucji produktów.

Energooszczędne magazynowanie i dystrybucja

Ukończenie produkcji wyrobu nie oznacza bynajmniej końca zapotrzebowania na starannie zaprojektowaną technologię chłodniczą. Przeciwnie, rozrastające się portfele produktów przekładają się na wzrost znaczenia infrastruktury magazynowej i dystrybucyjnej. Na zlecenie firmy Johma Salades b.v — największego producenta kanapek i sałatek w Holandii — GEA zmodernizowała instalację chłodniczą w trzech magazynach. Istniejący system, wykorzystujący czynnik chłodniczy R22, nie był w stanie zapewnić wymaganej temperatury pomieszczenia wynoszącej 2°C / 35,6°F. Nasi inżynierowie zainstalowali centralną pompę amoniakalną, którą, zgodnie z życzeniem klienta, można było następnie podłączyć do centralnego układu chłodniczego. Oprócz pompy w nowym zakładzie zainstalowano także sprężarkę, silnik elektryczny z regulacją częstotliwości, separator oleju, skraplacz chłodzony powietrzem, wysokociśnieniowy zawór pływakowy, separatory amoniaku oraz chłodnice powietrza.

Cały układ, wraz z czujnikami gazu i systemem wentylacji, jest zainstalowany w izolowanej maszynowni, bezpośrednio pod jedną z komór chłodniczych. System orurowania jest wykonany z rur stalowych izolowanych poliizocyjanuratem (PIR), twardą pianką i aluminium. Rury są odporne na działanie wysokich ciśnień, a ich szczelność została potwierdzona badaniami. Chłodnica powietrza jest zainstalowana w komorze chłodniczej. Wyroby są chłodzone za pomocą chłodnic powietrza z funkcją odszraniania naturalnego, umieszczonych po tej samej stronie, co maszynownia.

Innym ważnym klientem, u którego zainstalowaliśmy nasze systemy, jest popularna brytyjska sieć handlowa Sainsbury’s. Sieć niedawno otworzyła nowe centrum dystrybucyjne w Pineham w Anglii. Nowy kompleks magazynów dla świeżych owoców i warzyw, który kosztował około 50 milionów euro, zajmuje powierzchnię ponad 49 000 m2. Z tego zaawansowanego centrum logistycznego Sainsbury’s zaopatruje 100 supermarketów w regionie. Firma wymyśliła kilka sposób na poprawę swojego bilansu CO2. Na przykład, na drodze dojazdowej do centrum dystrybucyjnego Sainsbury’s zainstalowało wagę. Gdy ciężarówka powoli przejeżdża po wadze, wprawia ją w ruch, który z kolei generuje zasilanie dla kompleksu magazynowego.

GEA opracowało cały system chłodzenia dla kompleksu Sainsbury’s. Nasz system utrzymuje temperaturę na poziomie 1,5°C / 34,7°F w komorze szybkiego schładzania, oraz 8°C / 46,4°F w magazynie produktowym. Aby spełnić wyśrubowane wymagania ekologiczne sieci Sainsbury’s, systemy chłodzenia — podobnie jak u naszego holenderskiego klienta, firmy Johma — wykorzystują naturalny i wydajny czynnik chłodniczy, jakim jest amoniak.