Filtracja krzyżowa dla dodatków spożywczych i białek

Bez białka nie byłoby życia takiego, jakie znamy. Membranowe systemy filtracyjne GEA są wykorzystywane przez przetwórców żywności na całym świecie do izolowania, separacji i komercjalizacji tego niezbędnego składnika odżywczego.

<p>Dodatki do piwa i żywności

Białko jest kluczowym składnikiem odżywczym i budulcem tkanek w naszych ciałach. W miarę wzrostu globalnej populacji rośnie również zapotrzebowanie na technologię filtracji membranowej GEA, pozwalającej na skuteczny i efektywny kosztowo odzysk białka z mięsa, ryb i warzyw.

Odzysk białka z odpadów

Potrzeby szybko rosnącej populacji zmuszają przemysł żywnościowy do coraz większej innowacyjności w dziedzinie efektywnego wykorzystania produktów spożywczych. Dlatego między innymi wielkiego znaczenia nabiera proces odzysku białek, będących budulcem ludzkich tkanek, z materiałów odpadowych. W procesie tym doskonale sprawdza się filtracja membranowa.

Technologia filtracji membranowej GEA pozwala przetwórcom żywności zarabiać na odpadach poprzez wydobywanie wysokiej jakości białek z dowolnego surowca żywnościowego. Odzyskane w ten sposób białka mogą stanowić cenny składnik odżywczy dla ludzi i zwierząt.

Za pomocą filtracji membranowej GEA możliwa jest komercyjna ekstrakcja białka z mięsa, ryb i warzyw, oraz ze strumieni odpadów procesowych. Większość roztworów może być przetwarzana z udziałem hydrolizy lub bez.

GEA dysponuje wieloma ośrodkami na całym świecie, w których udowadnia swoje doświadczenie i wiedzę w zakresie klarowania, wstępnego zagęszczania, zagęszczania, usuwania popiołu i frakcjonowania białek. Technologię tę można również z powodzeniem zastosować do usunięcia bakterii i innych zanieczyszczeń z białka.

GEA oferuje instalacje do:

 • Produktów ubocznych odzwierzęcych
 • Białek roślinnych
 • Białek z ryb
 • Wody procesowej
 • Białek z mięsa
 • Żelatyny
 • Odzysku białek ze strumienia odpadów

Większość roztworów może być przetwarzana z udziałem hydrolizy lub bez.

Instalacje GEA są wykorzystywane do następujących zadań:

 • Klaryfikacja
 • Wstępne zagęszczanie
 • Zagęszczanie
 • Usuwanie popiołu
 • Frakcjonowanie białek